Kluszkowce

Wykonanie odcinka drogi o długości 800 m, skrzyżowania typu rondo, rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu posadowionego na palach. Ustrój nośny tworzą dźwigary VFT zespolone z betonową płytą betonową. Ponadto wykonano izolacje, gzymsy, bariery ochronne oraz balustrady. Niweleta drogi uległa zmianie o 4 m więc w części drogowej wykonano także nowe warstwy konstrukcyjne.

realizacja inwestor cena PLN
12.2011 - 11.2012 ZDW Kraków 13 998 428,29
Kluszkowce Kluszkowce Kluszkowce

Sucha Beskidzka

Budowa mostu na rzece Skawie w miejscowości Sucha Beskidzka wraz z dojazdami oraz skrzyżowaniem dróg DK nr 28 oraz DW nr 946 i przepustem pod drogą DK nr 28. Istniejący most o konstrukcji żelbetowej składającej się z trzech przęseł został rozebrany, a ruch drogowy przełożono na most tymczasowy. W miejsce starego mostu wybudowano nowy jednoprzęsłowy obiekt łukowy z jazdą dołem. Łuki oraz ruszt pomostu wykonano jako konstrukcja stalowa ze ściągami łuków w formie sprężenia w płaszczyźnie pomostu. Płytę pomostową wykoano jako żelbetową. Obciążenia z pomostu na łuki przekazywane są za pośrednictwem cięgien prętowych ze stali nierdzewnej. Istniejący przepust rurowy DN1500 pod drogą DK nr 28 zastąpiono żelbetową ramą.

realizacja inwestor cena PLN
11.2011 - 12.2012 GDDKiA Kraków 24 981 418,58
Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka