Górki Wielkie

Opis budowy: Przebudowa mostu przez rzekę Brennica przy utrzymaniu ruchu pieszych. Frezowanie nawierzchni, usunięcie betonu ochronnego izolacji oraz chodników, podniesienie konstrukcji nośnej, rozbiórka starych oraz wykonanie nowych ciosów podłożyskowych, wymiana łożysk, rozbudowa stalowego rusztu dla poszerzenia ustroju nośnego, nowa sprężona płyta pomostowa, izolacje, gzymsy, płyty przejściowe, balustrady, reprofilacja konstrukcji nośnej.

realizacja inwestor cena PLN
06.2010 - 05.2011 Powiatony Zarzad Dróg Publiczny Cieszyn 932 348,02
Gorki Wielkie Gorki Wielkie Gorki Wielkie

Kędzierzyn-Koźle

Opis budowy: Remont mostu przy wyłączeniu z ruchu drogowego i przy utrzymaniu ruchu pieszych. Rozbiórka części pomostu, dobetonowanie pomostu, izolacje, gzymsy, balustrady, chodniki, płyty przejściowe, przebudowa linii energetycznej, sieci teletechnicznej, naprawa umocnień kamiennych pod mostem.

W kwietniu 2011 r. został przekazany do użytkowania remontowany most nad rzeką Odrą w ciągu DK nr 40 w km 63 +075 w miejscowości Kędzierzyn Koźle. Remontowany most jest głównym połączeniem centrów miast: historycznego Koźla i nowocześniejszego Kędzierzyna. Wykonane roboty budowlane polegały na wyburzeniu starej płyty pomostowej, wybetonowanie nowej i rozszerzonej, która spełnia wyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa transportu, chodników gzymsowych i elementów bezpieczeństwa pasywnego i aktywnego. Trzeba było również zmienić umieszczenie sieci energetycznych i telekominikacyjnych, prowadzących w moście, na zawieszane konsole pod gzymsami, z powodu lepszej dostępności. Kamienne filary i przyczółki zostały oczyszczone, wyremontowane i zabezpieczone antykorozyjnie.

- długość mostu 92,81 m

- szerokość mostu 12,17 m

- konstrukcja mostu 3-przęsłowa z długościami pól: 30,95 m, 30,9 m, 30,95 m

realizacja inwestor cena PLN
06.2010 - 04.2011 GDDKiA Opole 1 997 843,46
Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle

Kobiernice

Kontrakt typu "Projektuj i buduj", Remont długości 120m, betonowego, łukowego mostu po szkodach powodziowych. Budowa nowego muru oporowego obok podpory, reprofilacja mostu, beton ochronny izolacji, izolacje, gzymsy.

realizacja inwestor cena PLN
11.2010 - 06.2011 GDDKiA Katowice 2 306 574,25
Kobiernice Kobiernice Kobiernice Kobiernice