Branice Zamek

Opis budowy: Remont mostu przez kanał Młynówka, etapami po połowie. Frezowanie nawierzchnii, usunięcie betonu ochronnego izolacji, nowa sprężona płyta pomostowa, izolacje, gzymsy, balustrady, reprofilacja konstrukcji nośnej, remont betonowych umocnień koryta rzeki, uporządkowanie terenu wokół mostu, malowanie mostu.

realizacja inwestor cena PLN
02 - 08. 2009 ZDW Opole 409 881,38
Branice Zamek Branice Zamek Branice Zamek

Wal Ruda

Opis budowy: Remont mostu przez rzekę Kisielina, etapami po połowie. Frezowanie nawierzchnii, usunięcie betonu ochronnego izolacji, nowa sprężona płyta pomostowa, izolacje, gzymsy, balustrady, reprofilacja konstrukcji nośnej, naprawa obrukowania pod mostem, uporządkowanie terenu wokół mostu, malowanie mostu.

realizacja inwestor cena PLN
06 - 10. 2009 ZDW Kraków - Tarnów 368 295,64
Wal Ruda Wal Ruda Wal Ruda

Krynica

Opis budowy: Remont mostu przez rzekę Kryniczanka, bez ograniczeń w ruchu drogowym. Zespolone podbetonowanie sklepienia łuku, reprofilacja konstrukcji nośnej, naprawa schodów skarpowych oraz balustrad, malowanie mostu, montaż nowych desek gzymsowych z polimerobetonu.

realizacja inwestor cena PLN
06 - 10. 2009 ZDW Kraków - Nowy Sącz 253 644,96
Krynica Krynica Krynica

Bielsko - Biala

Opis budowy: Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego mostu o konstrukcji ramowej, izolacje, gzymsy, balustrady, przebudowa wodociągu oraz linii energetycznej NN, uporządkowanie terenu wokół mostu - obrukowania, regulacja koryta rzeki - gabiony.

realizacja inwestor cena PLN
08 - 11. 2009 MZD Bielsko-Biala 513 616,42
Bielsko - Biala Bielsko - Biala

Jastrzębie Zdrój

Opis budowy: Remont mostu przez rzekę przy całkowitym wyłączeniu z ruchu. Frezowanie nawierzchnii, usunięcie betonu ochronnego izolacji, nowa sprężona płyta pomostowa, izolacje, gzymsy, chodniki, balustrady, reprofilacja konstrukcji nośnej, malowanie mostu, nowe płyty przejściowe..

realizacja inwestor cena PLN
09 - 12. 2009 Urząd Miasta Jastrzębie 204 591,45
Jastrzebie Zdroj Jastrzebie Zdroj Jastrzebie Zdroj