Wykonujemy:

 • Inżynieria lądowa.
 • Budowy, przebudowy i remonty obiektów mostowych (drogowych i kolejowych).
 • Budownictwo przemysłowe.
 • Wykonawstwo, montaż i naprawy konstrukcji stalowych włącznie z dokumentacją warsztatową.
 • Sprężanie i statyczne wzmacnianie obiektów certyfikowanym systemem sprężania.
 • Synchroniczne podnoszenia i opuszczania obiektów mostowych, obsługa ciężkich ładunków, montaż mostów w technologii nasuwania podłużnego.
 • Wykonawstwo tymczasowych obiektów mostowych (drogowych i kolejowych).
 • Konstrukcje nośne włącznie z opracowaniem projektu.
 • Naprawy konstrukcji betonowych.
 • Spoinowania chemiczne i próżniowe.
 • Budowa nawierzchni torowej i podtorza (naprawa krzyżownic i iglic zwrotnic przez spawanie, spawy termitowe itp.).
 • Taśmy hydroizolacyjne, poliuretanowe aplikowane przez natrysk oraz cienkowarstwowe nawierzchnie z żywic epoksydowych – TARCO QUBIK.
 • Elastyczne mostowe przekrycia dylatacyjne TARCO.
 • Sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, kanalizacje sanitarne i deszczowe.
 • Remont i budowa dróg i nawierzchni drogowych.
 • Wynajem maszyn i urządzeń do prac ziemnych.