Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. należy w Republice Czeskiej do czołowych firm budowlanych z pokryciem prawie wszystkich branż działalności budowlanej, które mają m. in. wpływ na środowisko. Spółka zdecydowana jest kierować fachowo swoimi działaniami w taki sposób, aby chronić swoich pracowników i klientów, a równocześnie przyczyniać się do ochrony i ulepszania środowiska.

Ogłasza zatem politykę środowiskową, którą zobowiązuje się:

  1. Spełniać warunki wszystkich obowiązujących ustaw, przepisów i rozporządzeń o ochronie środowiska oraz inne wymagania chroniące środowisko.
  2. Minimalizować negatywne oddziaływania własnych czynności, wyrobów i usług na środowisko i prewencyjnie zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza, wody, gleby i nadmiernemu wytwarzaniu odpadów.
  3. Chronić zasoby naturalne przez recykling odpadów i materiałów wraz z ich ponownym zastosowaniem, efektywną gospodarką energiami i wodą.
  4. Chronić i ulepszać środowisko poprzez stosowanie oszczędnych materiałów i stopniowe odnawianie obecnych technologii na technologie przyjazne dla środowiska.
  5. Podwyższanie i pogłębianie świadomości pracowników w temacie ochrony środowiska.
  6. Wymagać od swoich partnerów handlowych aktywnego działania w sprawach ochrony środowiska.
  7. Komunikować z szerokim społeczeństwem, zainteresowanymi stronami i współpracować z administracją publiczną.
  8. Ulepszać wyposażenie socjalne i tworzyć dobre warunki pracy dla pracowników.
  9. Śledzeniem i oceną własnych czynności stwarzać warunki dla nieustannych ulepszeń i zmniejszania oddziaływania na środowisko.