Kierownictwo organizacji ogłasza niniejszą politykę BHP:

 

SPRAWDZONE PODEJŚCIE

 • Firma umożliwi stronom zainteresowanym dostęp do wszystkich informacji dot. ryzyka zawodowego, wpływów i profilu organizacji.
 • Wymiana informacji i otwarty dialog z pracownikami, partnerami handlowymi, klientami i użytkownikami budowanych obiektów.
 • Współpraca z organami administracji państwowej oraz grupami zainteresowanymi.

ŻĄDANIA PRAWNE I INNE

 • Zarząd firmy zobowiązuje się spełniać obowiązujące ustawy i rozporządzenia dot. ochrony zdrowia pracowników oraz inne wymagania dotyczące innych zagrożeń.
 • Firma będzie przestrzegać obowiązujących limitów emisji do środowiska oraz starać się o ich zminimalizowanie.

MATERIAŁY BUDOWLANE

 • Priorytetowo będą stosowane nowe, bezpieczne materiały i wyroby oraz usługi ze względu na zdrowie wszystkich osób, które mają z nimi styczność oraz bezpieczeństwo pracy z nimi.

URZĄDZENIA, TECHNOLOGIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

 • Firma zobowiązuje się zapewnić odpowiednią konserwację maszyn budowlanych i urządzeń, stosować bezpieczne technologie ze względu na zdrowie pracowników oraz późniejszych użytkowników obiektów.
 • Teren budowy będzie zabezpieczany ze względu na zminimalizowanie możliwości zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

DZIEŁO BUDOWLANE

 • Firma zobowiązuje się zapewniać odpowiedni porządek wokół gotowego działa budowlanego oraz bezpieczną likwidację odpadów przed przekazaniem dzieła klientowi.
 • Udzielanie rad lub ewentualnie kształcenie użytkowników budowanych obiektów, partnerów handlowych i społeczeństwa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Kadra kierownicza spółki ponosi całkowitą odpowiedzialność za politykę bezpieczeństwa organizacji. Do jej zapewnienia kierownictwo organizacji zobowiązuje się wytworzyć potrzebne zasoby materialne, kadrowe, techniczne i finansowe.
 • Do realizacji polityki bezpieczeństwa są ustalone konkretne uprawnienia i odpowiedzialności.

OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

 • Zapewnianie ochrony i zdrowia pracowników, użytkowników budowanych obiektów i ochrona podmiotów zewnętrznych związanych ze środowiskiem, w jakim organizacja wykonuje swoją czynność.

KSZTAŁCENIE

 • Na wszystkich poziomach kierowania firma będzie kształcić i motywować pracowników, uświadamiać ich o ryzykach i konsekwencjach ich pracy.
 • Zapewnianie przekazywania doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa pomiędzy organizacją, dostawcami i współpracującymi spółkami.

ZASADA PREWENCJI I NIEUSTANNEGO ULEPSZANIA

 • Kierownictwo organizacji zobowiązuje się do nieustannej poprawy swojej polityki bezpieczeństwa, celów programowych oraz swojego profilu bezpieczeństwa w ramach swoich celów, wartości docelowych i programów.