„Remont wiaduktów WD-26, 2WD-27, WD-28 nad autostradą A4 w obszarze Węzła „Wielicka“ w Krakowie“

Inwestor/Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Krakowie

Ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

Termin realizacji:

18.06.2015 – 07.10.2015

Wartość zadania:

2.105.711,77 PLN brutto

Opis budowy:

W ramach zadania wykonano następujące obiekty:

Wiadukt WD-26 w ciągu łącznicy 06P Kraków – Rzeszów

 • Pięcioprzęsłowy o konstrukcji niosącej ciągłej, płytowej, monolitycznej z betonu sprężonego.
 • Długość konstrukcji nośnej: 122,70 m.
 • Szerokość konstrukcji: 12,30 m.
 • Rozpiętość teoretyczna przęseł: 25,0+18,0+25,0+28,0+25,0 m.
 • Wiadukt usytuowany pod kątem 85/78/78° do przeszkód, które stanowią łącznica L2/potoki Malinówka/autostrada A4.
 • Klasa obciążenia A.

Wiadukt 2WD-27P - jezdnia prawa Kraków – Wieliczka

 • Wiadukt sześcioprzęsłowy, konstrukcja nośna przęseł ciągła, belkowo - płytowa, monolityczna, trzydźwigarowa, z betonu sprężonego, stężona poprzecznicami.
 • Długość konstrukcji nośnej: 180,88 m.
 • Szerokość konstrukcji: 13,70 m.
 • Rozpiętość teoretyczna przęseł: 27,0+12x29,22+2x33,25+27,0 m.
 • Wiadukt usytuowany pod kątem 59/0/50/61/61° do przeszkód, które stanowią: potok Malinówka/ Łącznica L2/ Łącznica L4/ Łącznica L1/Autostrada A4.
 • Przyczółki masywne, żelbetowe, filary słupowe o przekroju owalnym. Posadowienie podpór pośrednie na żelbetowych palach wielkośrednicowych.
 • Klasa obciążenia A.

Wiadukt 2WD-27L - jezdnia lewa Wieliczka - Kraków

 • Wiadukt sześcioprzęsłowy, konstrukcja nośna przęseł ciągła, belkowo - płytowa, monolityczna, trzydźwigarowa, z betonu sprężonego, stężona poprzecznicami.
 • Długość konstrukcji nośnej: 180,64 m.
 • Szerokość konstrukcji: 15,70 m.
 • Rozpiętość teoretyczna przęseł: 27,0+29,22+29,29+33,25+33,25+27,0 m.
 • Wiadukt usytuowany pod kątem 59/0/50/61/61° do przeszkód, które stanowią: potok Malinówka/ Łącznica L2/ Łącznica L4/ Łącznica L1/Autostrada A4.
 • Przyczółki masywne, żelbetowe, filary słupowe o przekroju owalnym. Posadowienie podpór pośrednie na żelbetowych palach wielkośrednicowych.
 • Klasa obciążenia A.

Wiadukt WD-28 w ciągu łącznicy Wieliczka – Katowice

 • Wiadukt czteroprzęsłowy, konstrukcja nośna przęseł ciągła, płytowa, monolityczna, z betonu sprężonego.
 • Długość konstrukcji nośnej: 103,70 m.
 • Szerokość konstrukcji: 12,30 m.
 • Rozpiętość teoretyczna przęseł: 21,0+30,0+30,0+21,0 m.
 • Wiadukt usytuowany pod kątem 56° do przeszkody, którą stanowi Autostrada A4.
 • Przyczółki masywne, żelbetowe, filary słupowe o przekroju owalnym. Posadowienie podpór bezpośrednie.
 • Klasa obciążenia A.

Zakres prac obejmował:

 • Zwolnienie (rozkucie) mocowania dylatacji na ściance zaplecznej przyczółka A (od strony Krakowa)
 • Rektyfikacja łożysk na przyczółku A.
 • Rektyfikacja łożysk na filarze D.
 • Korekta wysokościowa niwelety jezdni, krawężników, chodników, gzymsów, urządzeń odwodnienia w rejonie skrzydeł przyczółka A oraz na dojeździe od strony Krakowa.
 • Wymiana neoprenowych wkładek dylatacyjnych i uszczelnienie nieszczelności na styku dylatacji z nawierzchnią.
 • Wymiana istniejących rur odwodnienia z PCV wraz z uszczelnieniem styku kapy chodnikowej z krawężnikiem i pomiędzy krawężnikami.
 • Likwidacja lokalnych ognisk korozji zbrojenia.
 • Lokalne naprawy uszkodzonego betonu konstrukcji niosącej i podpór.
 • Wykonanie powłok antykorozyjnych na całości powierzchni betonowych wiaduktu wraz z powłokami antygraffiti na podporách do wysokości 3,0m.
 • Usunięcie ognisk korozji i wykonanie napraw powłok antykorozyjnych elementów stalowych takich jak łożyska, dylatacje, balustrady, barieroporęcze, śruby kotwiące i łączniki barier.

Wielicka1 Wielicka2 Wielicka3
Wielicka4 Wielicka5 Wielicka6