„Przebudowa mostu w ciągu DW 350 km 50+268 w miejscowości Parowa nad Potokiem Czerna Wielka.

Inwestor/Zamawiający:

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Termin realizacji:

18.02.2015 – 16.10.2015

Wartość zadania:

2.423.532,60 PLN brutto

Opis budowy:

Zakres prac obejmował:

  1. Budowę obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej 7,75 m; klasa obciążenia A; ustrój swobodnie podparty; szerokość użytkowa 2x3,5m dla klasy drogi G; przyczółki żelbetowe posadowione na kolumnach wykonanych w technologii jet-grountig; ustrój nośny żelbetowy – płytowy z wykorzystaniem belek prefabrykowanych DS.-9.
  2. Roboty rozbiórkowe, fundamentowanie, zbrojenie, betonowanie, izolacje, elementy zabezpieczające chodnika, bariery energochłonne, budowa jazu z wykonaniem płyty wypadowej na całej szerokości ścian przyczółków z elementów stalowych, zabezpieczenie koryta potoku poprzez umocnienie kostką kamienną, umocnienie, pomiarowo-geodezyjne, odwodnieniowe, telekomunikacyjne, elektryczne.

Parowa1 Parowa2 Parowa3 Parowa4 Parowa5
Parowa6 Parowa7 Parowa8
Parowa9 Parowa10 Parowa11