Wykonanie odcinka drogi o długości 800 m, skrzyżowania typu rondo, rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu posadowionego na palach. Ustrój nośny tworzą dźwigary VFT zespolone z betonową płytą betonową. Ponadto wykonano izolacje, gzymsy, bariery ochronne oraz balustrady. Niweleta drogi uległa zmianie o 4 m więc w części drogowej wykonano także nowe warstwy konstrukcyjne.

realizacja inwestor cena PLN
12.2011 - 11.2012 ZDW Kraków 13 998 428,29

Kluszkowce1 Kluszkowce2 Kluszkowce3
Kluszkowce4 Kluszkowce5 Kluszkowce6
Kluszkowce7 Kluszkowce8 Kluszkowce9