Konkurs „Budowa Roku” jest organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W tym roku odbyła się jego 26 edycja. W dniu 24 maja 2016 roku Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przyznał tytuły w konkursie „Budowa Roku 2015”. Nagrodzone zostały inwestycje wyróżniające się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonania robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, jak również wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Mamy przyjemność poinformować, że inwestycja pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz - Piwniczna - Granica Państwa od km 25+055,92 do km 27+808,37 (po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej nr 971) prowadzącej do projektowanego mostu granicznego na rzece Poprad – w ramach inwestycji pn. Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze krajowej nr 87 wraz z dojazdami. Odc. I i II“ zrealizowana przez FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce zdobyła NAGRODĘ III STOPNIA w konkursie PZITB „Budowa Roku 2015”.


Budowa roku 2015 Budowa roku 2015


z powrotem