Firesta - stavíme pro Vás

Oprava lávky u Kalinky přes tramvaj ev.č. BM-580

Investor/objednatel:

Brněnské komunikace, a.s.

Termín realizace:

08/2011 - 10/2011

Popis stavby:

Předmětem stavby byla oprava lávky pro pěší o dvou polích, a to zejména výměna svršku mostovky a sanace betonových konstrukcí.

Byla provedena vyrovnávací deska mostovky z reprofilační malty, celoplošná izolace z asfaltových pásů, osazeny lícní římsové prefabrikáty a zabetonována monolitická část říms. Dále byla zhotovena nová vozovka z asfaltového betonu.

Stávající zábradlí bylo rozebráno, upraveno, opatřeno PKO a znovu osazeno na původní místo.

Všechny pohledové plochy betonu na nosné konstrukce a spodní stavby byly otryskány vodním paprskem, opatřeny sanační stěrkou a ochranným barevně sjednocujícím nátěrem.

Římsa na opěrné zdi (prodloužené křídlo) byla zbavena narušené horní vrstvy a nadbetonována.

Délka lávky: 51,9 m

Rozpětí polí: 31,5 m + 19,5 m

Šířka lávky: 6,8 m

Plocha izolace mostovky: 324 m2

Celková plocha sanací: 740 m2

Plocha asfaltové vozovky: 300 m2

Fotogalerie

Oprava lávky u Kalinky přes tramvaj ev.č. BM-580
Oprava lávky u...
Oprava lávky u Kalinky přes tramvaj ev.č. BM-580
Oprava lávky u...
Oprava lávky u Kalinky přes tramvaj ev.č. BM-580
Oprava lávky u...
Oprava lávky u Kalinky přes tramvaj ev.č. BM-580
Oprava lávky u...
Oprava lávky u Kalinky přes tramvaj ev.č. BM-580
Oprava lávky u...
Oprava lávky u Kalinky přes tramvaj ev.č. BM-580
Oprava lávky u...
Oprava lávky u Kalinky přes tramvaj ev.č. BM-580
Oprava lávky u...
Oprava lávky u Kalinky přes tramvaj ev.č. BM-580
Oprava lávky u...