Firesta - stavíme pro Vás

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor, tr. ú. Doubí u Tábora - Tábor, SO 58-26-02, žel. most (lávka) v km 80,530

Investor/objednatel:

SŽDC s.o., Stavební správa Praha

Termín realizace:

05/2007 - 03/2008

Popis stavby:

Lávka pro pěší je určena pro bezpečné převedení pěších přes modernizovanou železniční trať. V části nad tratí má lávka spřaženou ocelobetonovou konstrukci.

Na lávce jsou koncové opěry (na rampě, schodišti a valstní lávce), které jsou monolitické železobetonové, založeny plošně. Mezilehlé podpory tvoří pilíře založené na pilotách o průměru 0,6 m a délky 6,0 m.

Ocelovou část nosné konstrukce tvoří uzavřený komorový nosník o celkové hmotnosti 17,5 t. S ocelovým nosníkem je spřažená železobetonová deska široká 3 m a tlustá max. 0,25 m. Železobetonovou konstrukci tvoří T-průřez o výšce 0,70 m a maximální šířce 3,0 m.

Systém vodotěsné izolace železobetonové mostovky je proveden pomocí přímo-pochozí stříkané technologie na polyuretanové bázi o celkové ploše 445,0 m2.

Fotogalerie

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor, tr. ú. Doubí u Tábora - Tábor, SO 58-26-02, žel. most (lávka) v km 80,530
Modernizace trati...
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor, tr. ú. Doubí u Tábora - Tábor, SO 58-26-02, žel. most (lávka) v km 80,530
Modernizace trati...
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor, tr. ú. Doubí u Tábora - Tábor, SO 58-26-02, žel. most (lávka) v km 80,530
Modernizace trati...
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor, tr. ú. Doubí u Tábora - Tábor, SO 58-26-02, žel. most (lávka) v km 80,530
Modernizace trati...
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor, tr. ú. Doubí u Tábora - Tábor, SO 58-26-02, žel. most (lávka) v km 80,530
Modernizace trati...
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor, tr. ú. Doubí u Tábora - Tábor, SO 58-26-02, žel. most (lávka) v km 80,530
Modernizace trati...
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor, tr. ú. Doubí u Tábora - Tábor, SO 58-26-02, žel. most (lávka) v km 80,530
Modernizace trati...