Firesta - stavíme pro Vás

Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná

Investor/objednatel:

SŽDC, s.o., Stavební správa východ

Termín realizace:

11/2014 - 08/2016

Popis stavby:

Realizace stavby se skládala z demontáže stávajících konstrukcí, vybetonování opěr založených na hlubinných pilotách o průměru 1,2 m délky až 16 m a překotvených přes původní opěru 8 trvale horninovými lanovými kotvami délky 27 m.

Samotný most tovří dvě ocelové konstrukce s rozpětím 97,5 m a konstrukční výškou 15,64 m v 1/2 rozpětí s plnostěnnými spodními trámy uzavřeného průřezu vyztuženého netuhým obloukem se síťovanými táhly (tzv. síťový oblouk).

Hmotnost jedné konstrukce je cca 903 tun. Pro každou kolej je určena jedna konstrukce. Celková délka mostu činí 129,9 m. Konstrukce je na každé straně uložena na dvou kalotových ložiscích a jednom ložisku vodícím (příčně pevné ložisko). Na mostě je umístěno SŘDM (systém řízené dilatace mostu). Konstrukce č. 1 se realizovala výsunem v ose koleje č. 1. Konstrukce č. 2 se vysouvala podél stávající koleje č. 2 a poté příčně zasunula do požadované polohy.

Kolejové lože na mostu je z amfibolitu. Železniční spodek a svršek byl upraven v délce 6,97 km až po státní hranici s Rakouskem. V délce 6,97 km byla zřízena bezstyková kolej. Kolejnice byly použity UIC 60 s betonovými pražci bez podkladnic.

Práce probíhaly za částečného provozu vždy jedné koleje.

Fotogalerie

Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov, Břeclav - Poštorná
Rekonstrukce mostu...