Firesta - stavíme pro Vás

Zpřístupnění brněnského podzemí -soubor staveb

Investor/objednatel:

Statutární město Brno

Termín realizace:

06/2009 - 09/2010

Sdružení FIRESTA a.s., IMOS Brno a.s.

Popis stavby:

Předmětem realizace jednotlivých stavebních objektů tj. stavební úpravy ve stávajících stuterénních prostorech Nové Radnice a Zeleného trhu - Labyrintu, které jsou památkově chráněnými objekty, byly stavební úpravy a řešení dispozic provedeny tak, aby se budované sklepní prostory daly využít k prezentačním, expozičním a výstavním účelům.

Labyrint je rozdělený na prohlídkovou a společenskou část.

Byly provedeny nové příčky, podlahy, podhledy, omítky, malby. V některých částech sklepních prostor byl proveden pohledový obklad z historických cihel v celkové ploše 812,2 m2, stříkané betony v ploše 524 m2 a sanační omítky v ploše 2 550 m2. Mezi stávajícími a obnovovanými prostory byly vytvořeny propoje a bylo vytěženo hornickým způsobem 7,5 tis. m3 zeminy.

Součástí stavebních úprav byly rozvody silnoproudu, slaboproudu, EPS, MaR, VZT, ZTI, inženýrských sítí a tel. budek. Objekt vzduchotechniky řeší větrání sklepů, včetně MaR v délce 592 bm D 250 a 343 bm D 150. Objekt elektroinstalace řeší slaboproudé a silnoproudé instalace včetně rozhlasové ústsředny, požární signalizace EPS, kamerového systému. Součástí realizace úprav bylo rovněž provedení silnoproudů a slaboproudů v podlahách a zdech pro potřeby expozic.

Fotogalerie

Zpřístupnění brněnského podzemí -soubor staveb
Zpřístupnění...
Zpřístupnění brněnského podzemí -soubor staveb
Zpřístupnění...