Firesta - stavíme pro Vás

Základ pro ohýbačku PB 850 Modřanské potrubní

Investor/objednatel:

Modřanská potrubní, a.s.

Termín realizace:

11/2009 - 02/2010

Popis stavby:

Předmětem díla byla vestavba základu pro ohýbačku potrubí PB 850 v areálu Modřanské potrubní v Praze Komořanech.

Jedná se o novou plošnou železobetonovou konstrukci z betonu C30/37 o rozměrech 17,44 m x 14,40 m a tloušťce 1,93 m. Základová spára je na úrovni -2,00 m, stavební jáma byla proti sesuvu zajištěna stříkaným betonem. Předmětem prací bylo osazení ocelových prvků a kotev pro uchycení ohýbačky.

Součástí základu je vybudování nové trafostanice a železobetonového kanálů pro vedení el. kabelů.

Fotogalerie

Základ pro ohýbačku PB 850 Modřanské potrubní
Základ pro...
Základ pro ohýbačku PB 850 Modřanské potrubní
Základ pro...
Základ pro ohýbačku PB 850 Modřanské potrubní
Základ pro...
Základ pro ohýbačku PB 850 Modřanské potrubní
Základ pro...
Základ pro ohýbačku PB 850 Modřanské potrubní
Základ pro...
Základ pro ohýbačku PB 850 Modřanské potrubní
Základ pro...