Firesta - stavíme pro Vás

Mostní objekt se nachází v katastrálním území Poštorná, místní části města Břeclav na železniční trati Hohenau - Přerov v mezistaničním úseku trati. Objekt přemosťuje odhlehčovací rameno řeky Dyje a převádí dopravu 2. tranzitního železničního koridoru, který je součástí "Severojižní magistrály".

Předmětem rekonstrukce bylo odstranění technicky nevyhovujícího mostu v km 80,930 trati a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/hod. Tři po sobě jdoucí konstrukce v původním stavu byly nahrazeny mostem o jednom otvoru dle požadavku Povodí Moravy.
Nová nosná konstrukce mostu je ocelová s ortotropní mostovkou, která tvoří žlab pro kolejové lože. Hlavní nosníky působí jako tzv. "síťový oblouk", kdy trám hlavního nosníku je vyztužen netuhým obloukem a prostor mezi obloukem a trámem vyplňuje systém táhel v síťovém uspořádání. Uložení mostu je šikmé, s přesazením hlavních nosníků o délku 8,07 m. Teoretické rozpětí hlavních nosníků činí 97,50 m. Každou kolej převádí jednokolejný most - jde tedy o dvě jednokolejné nosné konstrukce.

Délka mostu 129,9 m

Šířka mostu 16,9 m

Výška mostu 15,64 m

Celková hmostnost konstrukce 1 950,6 tun

Termín realizace: 2015 - 2016

Fotogalerie

Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...
Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Železniční most...