Firesta - stavíme pro Vás

Objekt SO 207 převádí v obou směrech silnici I/11 přes údolí potoka Kremlice na nově budovaném propojení mezi Ostravou a Opavou.

Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažený komorový ocelobetonový nosník s široce vyloženými konzolami. Tvar komory a poloha krajních podélníků jsou zabezpečeny ocelovými táhly. Půdorysně je část mostu (směrem od Opavy) ve směrovém oblouku o poloměru 900 m, od pilíře P3 v přechodnici a od pilíře P6 v přímé. Niveletu tvoří údolnicový zakružovací oblouk, konstantní sklon 1,06 % a vrcholový zakružovací oblouk.

Most o 11 polích má celkovou délku nosné konstrukce 529,6 metrů

Celková hmotnost vyrobené a namontované ocelové konstrukce 3,296 tun

Vnější nátěr 11,938 m2

Vnitřní nátěr 14,061 m2

Izolace vozovky z asfaltových pásů Paraplast MA55 na pečetící vrstvu Mastertop P605 10,718 m2

Termín realizace: 2013 - 2014

Fotogalerie

Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
Výroba a montáž...
Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
Výroba a montáž...
Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
Výroba a montáž...
Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
Výroba a montáž...
Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
Výroba a montáž...
Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
Výroba a montáž...
Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
Výroba a montáž...
Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
Výroba a montáž...
Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
Výroba a montáž...
Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
Výroba a montáž...
Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
Výroba a montáž...
Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava
Výroba a montáž...