Firesta - stavíme pro Vás

V říjnu 2011 byla dokončena výstavba mostu v Bohumíně jako součást nového městského obchvatu v rámci přeložky silnice I/67 do Skřečoně.

Silnice I/67 představuje významnou komunikaci regionálního významu. Most je situován v místě původního zdemolovaného mostu, převádí přeložku silnice I/67 přes trať ČD Přerov - Žilina, ulici Jana Palacha s chodníkem a s cyklostezkou, obslužnou komunikaci a koryto Bohumínské stružky.

Konstrukce mostu byla volena s ohledem na rozmístění překážek tak, aby bylo dosaženo co nejměnší stavební výšky. Ze statického hlediska lze konstrukci charakterizovat jako extradosed trámový most. Trámy tvoří dva hlavní ocelové spojité parapetní nosníky. Nosníky jsou zavěšeny na ocelové pylony přes závěsy v semiharfovém uspořádání.

Rozpětí mostních polí je 30,0 + 70,0 +30,0 m

Celková délka mostu 140,3 m

Fotogalerie

Most na silnici I/67
Most na silnici I/67
Most na silnici I/67
Most na silnici I/67
Most na silnici I/67
Most na silnici I/67
Most na silnici I/67
Most na silnici I/67
Most na silnici I/67
Most na silnici I/67
Most na silnici I/67
Most na silnici I/67
Most na silnici I/67
Most na silnici I/67