Firesta - stavíme pro Vás

Manipulace s těžkými břemeny, synchronní zvedání a spouštění

V roce 2000 se firma vybavila jako první v ČR počítačem řízeným synchronizoavaným zvihacím systémem ENERAC, určeným zejména k rovnoměrnému a kontrolovanému zvedání (spouštění) těžkých břemen.

Synchronizace je prováděna počítačem automaticky na základě sledovaných údjů o zdvihu břemene a rozložení tíhy na jednotlivé hydraulické válce. Díky tomuto systému lze docílit v průběhu manipulace značné časové úspory za současného dodržení vysoké přesnosti v toleranci zdvihu, až 1 mm. Do zvedaných konstrukcí nejsou díky tomuto systému vnášeny nežádoucí napětí a celá manipulace se stává značně bezpečnější. Z průběhu zvedání (spouštění) je pořízen protokol, kde jsou ukládány ve zvolených intervalech údaje o zdvihu konstrukce a tlačné síle na válcích.

V roce 2005 bylo vybavení v oblasti hydrauliky rozšířeno o hydraulický tyčový posuvný systém ENERPAC, určený pro technologii výsunu mostů.

Oblasti, kde lze efektivně synchronní systém uplatnit:

  • zvedání (spouštění) mostů včetně spojitých, ukládání na ložiska
  • zvedání budov a hal
  • zvedání a vyvažování plošin, jeřábových drah
  • horizontální přemisťování těžkžch břemen
  • zvedání (spouštění) těžkých strojů

Provizorní mosty a podpěrné konstrukce

Těžká skruž. Prvky ŽBM 30, mostní pilíře PIŽMO

Při výstavbě monolitických mostních konstrukcí je nutné pro betonáž mostovky zajistit podepření konstrukce bednění pomocí skruže. Naše firma vlastní prvky ocelové konstrukce železničního mostu ŽBM 30 a mostní pilíře PIŽMO. Nabízíme provedení těžké skruže od realizačního projektu až po montáž. Tyto prvky umožňují vytvořit mostové nosníky až do rozpětí 30 m bez mezilehlých podpor, proto je jejich využití velice široké.

Provizorní mosty MS a TMS

Pro dočasné převedení veřejného silničního provozu nebo zřízení přístupů na staveniště přes překážky (vodoteč, silnice, trať CD, budovaná podzemní stavba) je naše firma vybavena uvedenými typy provizorních mostů.

Kontaktní osoba:

Ing. Dalibor Václavík, tel. 543 532 270, e-mail: vaclavik@firesta.cz

Fotogalerie

Znojemský viadukt, Elektrizace tr.ú. vč. PEÚ Šatov - Znojmo
Znojemský viadukt...
Znojemský viadukt, Elektrizace tr.ú. vč. PEÚ Šatov - Znojmo
Znojemský viadukt...
Znojemský viadukt, Elektrizace tr.ú. vč. PEÚ Šatov - Znojmo
Znojemský viadukt...
Dálnice D 8, Hraniční most
Dálnice D 8...
Dálnice D 8, Hraniční most
Dálnice D 8...
Dálnice D 8, Hraniční most
Dálnice D 8...
Modernizace tr.ú. Červenka - Zábřeh, Moravičany
Modernizace tr.ú...
Modernizace tr.ú. Červenka - Zábřeh, Moravičany
Modernizace tr.ú...
Most v km 152,402 trati Hrušovany - Brno
Most v km 152,402...
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor
Modernizace trati...
Optimalizace tr.ú. Břeclav - státní hranice ČR/SR
Optimalizace tr.ú...
Most Lhotka nad Bečvou
Most Lhotka nad...
Most v km 56,589  tr.ú. Červenka - Zábřeh, Moravičany
Most v km 56,589...
Most v km 56,589  tr.ú. Červenka - Zábřeh, Moravičany
Most v km 56,589...
Most  Znojmo - Hradiště
Most Znojmo -...
Most  Znojmo - Hradiště
Most Znojmo -...
Most u Elektrárny, Přerov
Most u Elektrárny...
Most u Elektrárny, Přerov
Most u Elektrárny...
Most v km 152,402 trati Hrušovany - Brno
Most v km 152,402...
Znojemský viadukt, elektrizace tr. ú. vč. PEÚ Šatov - Znojmo
Znojemský viadukt...