Firesta - stavíme pro Vás

Středisko dopravy a mechanizace vzniklo v roce 1994. Důvodem byl dynamický růst firmy a s tím spojené potřeby na specifický druh prací v oblasti dopravy a mechanizace. Původní počet vozidel a strojů byl od vzniku střediska více jak zdvojnásoben. Středisko je každoročně doplňováno dalšími vozidly, mechanizací i speciálními prostředky.

Středisko dopravy a mechanizace zajišťuje práce jak pro vlastní firmu, tak v rámci volných kapacit i pro externí odběratele. Při nedostatku vlastních strojů nebo při požadavcích na speciální techniku, kterou firma nedisponuje, zajišťuje tyto od externích dodavatelů. Středisko je schopno zabezpečit i kompletní dodávky zemních prací dle projektu.

Pracovníci střediska dopravy a mechanizace mají mnohaleté zkušenosti s prací na železničních stavbách. Není problém nasazení ve výlukách, extrémních podmínkách, práce v noci atd. Pro tuto činnost zaměstnanci střediska absolvují pravidelně všechna potřebná školení a vyšetření.

Od roku 2003 naše středisko zabezpečuje na několika úsecích zimní údržbu komunikací pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje. Pro tuto činnost jsme vybaveni veškerou potřebnou technikou.

Každá z pracovních čet je vybavena veškerým potřebným ručním nářadím a malou mechanizací. Ve vybavení firmy je dostatečný počet kompresorů, elektrocentrál, hutnících prostředků a další mechanizace, kterou jsme schopni zabezpečit plynulé provádění prací i na stavbách mimo obydlené aglomerace.

V roce 2006 byl pořízen rychlestavitelný věžový jeřáb Liebherr 32TT o nosnosti od 4000 do 1000 kg při vyložení 3,5 až 30 m. Tento jeřáb je v rámci půjčovny strojů poskytován i externím odběratelům.

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Mikel, tel. 547 357 049-50, e-mail: mikel@firesta.cz

Fotogalerie

Areál střediska dopravy a mechanizace
Areál střediska...
Sypače pro údržbu silnic
Sypače pro...
Zemní práce na stavbě v Břeclavi
Zemní práce na...
Stavba povodněmi zničeného mostu ve Šťáhlavicích
Stavba povodněmi...
Úprava svahu kráčejícím bagrem
Úprava svahu...
Stavba mostu přes ulici Křižíkovu v Brně
Stavba mostu přes...
Výstavba LOV v Modřicích
Výstavba LOV v...
Stavba mostu žel. koridor Krasíkov
Stavba mostu žel...