Firesta - stavíme pro Vás

Předpínání konstrukcí

Předpínáním a zesilováním konstrukcí se naše společnost zabývá již od roku 1997.

Nabízíme:

certifikovaný systém pro předpínání 1 až 27-mi lanových kabelů se soudržností i bez soudržnosti

 • předpínání mostních konstrukcí kabely se soudržností i bez soudržnosti
 • zesilování mostních konstrukcí volnými kabely
 • možnost provádění usměrněného kabelu
 • možnost dopínatelnosti systému
 • možnost měření vnášených sil pomocí EM snímačů

Spínání a zesilování konstrukcí

Od roku 1997 provádíme spínání stavebních konstrukcí, statické zajišťování objektů a zesilování předpínacími kabely. Tyto práce realizují naši zkušení pracovníci s mnohaletou praxí v oboru.

Nabízíme:

 • statické zajišťování a zesilování konstrukcí vnesením předpětí pomocí lan monostrand (zesilování mostních konstrukcí, základových pasů, statické zajišťování konstrukcí z cihelného i ostatního zdiva dopravních i pozemních staveb)
 • statické zajišťování a zesilování konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a tkaniny, statické zajišťování a zesilování konstrukcí pomocí systému vysokopevnostních nerezových táhel Stati-CAL.
 • vrtné a řezné práce diamantovými nástroji (bezotřesové vrtání železobetonu, kamene a cihel do průměru vrtu 300 mm)
 • diagnostiku staveb, projekční činnost a statické výpočty

Sanace betonových konstrukcí

Hlavní náplní naší činnosti je provádění:

 • předúpravy povrchů betonu mechanickým čištěním a otryskáním vlhčeným pískem (přístroj TORBO)
 • reprofilací betonových a železobetonových konstrukcí - nanášení ručně, nástřikem nebo metodou suchého nástřiku
 • ošetření stávající výztuže ŽB konstrukcí pomocí inhibitoru koroze a provedení speciálních stěrek jako náhrady krytí výztuže, zamezení karbonatace betonu, vnikání vody a solí
 • stříkaných betonů
 • bednění a betonáží
 • nátěrů betonových a ocelových konstrukcí
 • chemických a cementových injektáží
 • izolací betonových konstrukcí na bázi krystalizace materiály Xypex, Krystol ap. a další práce spojení zejména s komplexními opravami vyžadujícími vysokou technickou a technologickou náročnost

Injektáže, reprofilace konstrukcí ad.

Naše společnost se zabývá celou řadou speciálních technologií z oblasti sanačních prací. Zejména injektáže se s příchodem moderních matriálů stávají frekventovanou sanační technologií, jejímž cílem může být zeílení konstrukce, zajištění stability nebo zastavení průsaku vody a tím zabránění další degradace konstrukce. Mezi další speciální technologie patří například čištění a úprava povrchů otryskáním vlhkým pískem nebo reprofilace konstrukcí nanášením sanačních vrstev nástřikem za mokra i za sucha.

Nabízíme:

 • injektážní práce aktivovanými cementovými suspenzemi (injektáže kabelových kanálků předpjatého betonu, kaveren, hnízd a trhlin betonových konstrukcí, injektáže mezerovitého kamenného i cihelného zdiva)
 • vakuové reinjektáže aktivovanými cementovými suspenzemi (použití zejména při sanaci nezainjektovaných kabelových kanálků a kotev, při odhalení neúplně provedených injektáží kabelových kanálků i dalších částí konstrukcí)
 • injektáže epoxidovými, polyesterovými nebo akrylátovými pryskyřicemi (zaplnění kaveren, scelení trhlin v betonových nebo zděných konstrukcích vysokotlakou injektáží pomocí materiálu s nízkou viskozitou, vysokou pevností a přídržností k podkladu)
 • aplikace plastmalt do obtížně přístupných míst metodou injektování (zaplnění kaveren, aplikace vrstev z plastmalty pod mostní ložiska)
 • injektážní práce pomocí pružných polyuretanových pryskyřic a akrylátových gelů (zabránění průsaků vody do konstrukce, nebo při potřebě injektování aktivních - pohyblivých spar)
 • čistění a úprava povrchů betonových i ocelových konstrukcí otryskáním vlhkým pískem. Výhodou této technologie je zejména radikální snížení prašnosti oproti tryskání suchým způsobem
 • reprofilace betonových konstrukcí pomocí stříkaného betonu - suchého torkretu, náhrada chybějící krycí vrstvy železobetonu pomocí speciálních tenkovrstvých malt aplikovaných nástřikem
 • diagnostika poruch staveb, diagnostický průzkum s použitím endoskopu,

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Dostálek, tel. 543 532 260, e-mail: dostalek@firesta.cz

Fotogalerie

Předúprava povrchu, tryskání přístrojem TORBO, estakáda Nový Jičín
Předúprava...
Reprofilace, most přes ul. Hapalovu v Brně
Reprofilace, most...
Nanášení speciální těsnící stěrky, most přes ul. Hapalovu v Brně
Nanášení...
Nanášení speciální těsnící stěrky, estakáda Nový Jičín
Nanášení...
Pohled na provedenou sanaci mostu, Mikulov
Pohled na...
Pohled na provedenu sanaci mostu, Karviná-Darkov
Pohled na provedenu...
Pohled na sanovaný podhled mostu a zesílenou nosnou konstrukci, Vysočany
Pohled na sanovaný...
Pohled na provedenou sanaci a zesílení mostu, Osová Bítýška
Pohled na...
Schéma spínání věže radnice ve Vyškově
Schéma spínání...
Radniční věž ve Vyškově, statické zajištění vyklánějící se věže sepnutím lany Monostrand
Radniční věž ve...
Detail deviátorů, Silniční most přes trať ČD Žďár nad Sázavou
Detail deviátorů...
Silniční most přes trať ČD Žďár nad Sázavou, statické zesílení třípolového mostu podélným sepnutím volnými kabely vedenými v podhledu konstrukce
Silniční most...
Animace konstrukce s popisem rozsahu prováděné opravy, Estakáda Nový Jičín
Animace konstrukce...
Osazený koncový příčník, Estakáda Nový Jíčín
Osazený koncový...
Nasazování předpínacího lisu na kabel, Most Mouchnice
Nasazování...
Předpínání kabelu, Žďár nad Sázavou
Předpínání...