Firesta - stavíme pro Vás

IZOLACE ASFALTOVÝMI PÁSY

Již od roku 1997 provádíme hydroizolaci objektů inženýrských staveb asfaltovými pásy. Od té doby jsme položili 160 000 m2 pásových izolaci na silničních mostech a 65 000 m2 pásových izolaci na železničních mostech a podchodech. Naše firma disponuje kvalifikovanými kmenovými pracovníky pro provádění izolačních prací.

Na železničních mostech a podchodech aplikujeme pouze systémy vodotěsných izolací, na které bylo vydáno Osvědčení o shodě s podmínkami Českých drah. Izolace železničních mostů se provádí ve shodě s TNŽ 73 6280.

Pro izolaci silničních mostů pokládáme výhradně jen ty izolační systémy z asfaltových pásů, které mají schválení od Ministerstva dopravy ČR. Izolační pásy se natavují na betonový podklad mostovky opatřený pečetící vrstvou, kotevně impregnačním nátěrem, nebo penetračně adhezním nátěrem.  Izolace silničních mostů provádíme dle požadavků ČSN 73 6242 a TKP ? kap.21-izolace proti vodě.

ELASTICKÉ MOSTNÍ ZÁVĚRY TARCO

Elastické mostní závěry TARCO provádí firma od roku 1994. Elastický mostní závěr (dále EMZ) je mostní závěr vytvořený pásem pružné hmoty  (pojivem pro elastický mostní závěr TARCO a kamenivem), která je adhezně spojena s přilehlými vozovkovými vrstvami a podkladem a současně tvoří kryt vozovky. EMZ je schopen vyrovnávat svými deformačními vlastnostmi pohyby nosné konstrukce. EMZ se navrhují pro přenesení celkových vodorovných dilatačních pohybů do 50 mm, výjimečně do 70 mm. Používají se při novostavbách i rekonstrukcích mostních objektů.

POLYURETANOVÉ IZOLACE

Od roku 2002 realizujeme stříkané polyuretanové izolace. Vodotěsnou vrstvu tvoří bezešvá stříkaná izolační vrstva na polyuretanové bázi. Izolační membrána se nanáší strojně za horka na předem připravený kotevně impregnační nátěr z epoxidové pryskyřice s posypem. Firma vlastní  pro účely nástřiku izolační membrány strojní stříkací zařízení. K mísení obou složek polyuretanu dochází za horka v trysce. Izolační membrána vytvrzuje do 15-25 sekund, poté je už pochozí. Izolační systém vykazuje vyšší hodnoty odolnosti proti mechanickému poškození, vyšší hodnoty průtažnosti, statického přemostění trhlin a vyšší hodnoty přilnavosti k podkladu než klasické izolační systémy z natavovaných asfaltových pásů. Mezi další výhody patří snadná realizace problematických detailů, celoplošné nanášení  izolace bez viditelných spojů a chemická odolnost. Systém je schválen pro použití na silničních a železničních mostech. Výhodou při použití této izolace na mostech Českých drah je přímý zásyp kolejovým ložem, bez následné ochranné vrstvy izolace.

PŘÍMOPOJÍŽDĚNÉ IZOLACE

Přímopojížděnou (přímopochozí) izolaci TARCO QUBIK NTF (TK) realizuje firma již od roku 1994. Tento materiál na bázi epoxidehtu byl vyvinut v laboratořích dánské firmy TARCO VEJ A/S jako izolace proti vodě a vlhkosti, která zároveň přímo odolává mechanickému namáhání na povrchu konstrukce a je schopna nahradit obrusnou vrstvu vozovky na mostních objektech s třídou dopravního zatížení III, IV, V, a VI.

DRENÁŽNÍ PLASTBETON

Drenážní plastbeton se vyrábí z kameniva a epoxidové pryskyřice. Drenážní plastbeton slouží k vytvoření propustné vsakovací vrstvy za účelem odvedení vody z povrchu vozovky k odvodňovačům a odvodňovacím trubičkám. Pruh drenážního plastbetonu se obvykle umísťuje v úžlabí vozovky podél říms (popř. pod obrubníky), nad odvodňovacími trubičkam a okolo odvodňovačů.

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Uwira, tel. 596 136 057, e-mail: uwira@firesta.cz

Fotogalerie

Elestický mostní závěr TARCO NTF
Elestický mostní...
Elastický mostní závěr TARCO NTF
Elastický mostní...
Elastický mostní závěr TARCO
Elastický mostní...
Most v km 152,402 trati Hrušovany - Brno
Most v km 152,402...
Most v km 152,402 trati Hrušovany - Brno
Most v km 152,402...
Elektrizace trati vč. PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr., tubosider Jablonné
Elektrizace trati...
Optimalizace trati Strančice - Praha Hostivař, žst. Říčany podchod
Optimalizace trati...
Optimalizace trati Strančice - Praha Hostivař, žst. Říčany podchod
Optimalizace trati...
Optimalizace trati Strančice - Praha Hostivař, žst. Říčany podchod
Optimalizace trati...
Silnice I/6 Praha - Pavlov, izolace asfalt. pásy
Silnice I/6 Praha -...
Frýdlantské mosty v Ostravě, pokládání izol. pasů PARAPLAST
Frýdlantské mosty...
Dálnice D1 Mořice - Kojetín, dálniční most přes Pavlůvku
Dálnice D1 Mořice...
Dálnice D1 Mořice - Kojetín, dálniční most přes Pavlůvku
Dálnice D1 Mořice...
Optimalizace tr.ú. Č.Třebová - Olomouc, Krasíkov, nanášení izol. vrstvy CONIPUR 255
Optimalizace tr.ú...
Optimalizace tr.ú. Č.Třebová - Olomouc, Krasíkov
Optimalizace tr.ú...
Most Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově, nanesená izol. vrstva CONIPUR 255
Most Sokolovských...
Most Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově
Most Sokolovských...
Most přes řeku Svratku Brno - Hlinky, stříkaná polyuretanová izolace CONIPUR 255
Most přes řeku...
Most přes Brněnskou přehradu, přímopochozí izolace TARCO QUBIK
Most přes...
Rychlostní komunikace R48, úsek Český Těšín - Žukov
Rychlostní...