Firesta - stavíme pro Vás

Středisko inženýrských sítí založené v roce 2001 navázalo na již dříve provádědné práce vodohospodářského a inženýrského charakteru. Specializuje se především na výstavbu vodovodů, kanalizací, vodojemů, ČOV, kolektorů ad.

Veškerou pokládku inženýrských sítí jsme schopni zajistit jak klasicikou výkopovou tak i bezvýkopovou technologií.

Spektrum naší činnosti sahá od oprav a rekonstrukcí inženýrských sítí v městských aglomeracích, rekonstrukcí chodníků, úpravy zeleně až po vysoce specializované inženýrské stavby - výstavba kolektorů ap.

Rekonstrukce a výstavba komunikací a ploch

Rekonstrukce a výstavba komunikací tvoří významnou oblast našich činností.

V oboru silničního stavitelství na pozemních komunikacích realizujeme stavby jak v intravilánu, tak v extravilánu. Spektrum naší činnosti zasahuje od rekonstrukcí až po výstavbu nových městských komunikací, chodníků, přístupových komunikací, parkovacích ploch, nástupišť, přejezdů a přechodů.

Kontaktní osoba:

Martin Hájek, tel. 543 532 280, e-mail: hajek@firesta.cz

Fotogalerie

Silnice I/42 Brno, VMO, MÚK Hlinky, podchod vodovodu
Silnice I/42 Brno...
Silnice I/42 Brno, VMO, MÚK Hlinky, podchod vodovodu
Silnice I/42 Brno...
ČOV Modřice
ČOV Modřice
Rekonstrukce kanalizace ul. Bulharská Brno
Rekonstrukce...
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Mučednická Brno
Rekonstrukce...
Rekonstrukce kmenové stoky ul. Tkalcovská Brno
Rekonstrukce...
Černovické terasy Brno
Černovické terasy...
Výstavba splaškové kanalizace v obci Podolí
Výstavba...
Nová komunikace ul. Řípská, Černovické terasy
Nová komunikace...
Rekonstrukce podjezdu v obci Skrchov
Rekonstrukce...
Prodloužení ulice Kolejní
Prodloužení ulice...
Přestupní terminál Brno Modřice
Přestupní...